בית הספר היסודי
ע"ש יצחק נבון, הרצליה

"אוצר יקר אחד לנו והוא האדם" (יצחק נבון)

למידה רב תחומית מבוססת חקר הסובבת סביב נושא הקרוב לעולם התלמידים.ות
למידה המותאמת לצורכי כל תלמיד ותלמידה, לפי תחומי עניין וקצב התקדמות אישי
סביבת למידה רב גילאית המעודדת בחירה בשיעורים ובצורת הלמידה

מחיי בית הספר

עוד מחיי בית הספר