בית הספר היסודי
ע"ש יצחק נבון, הרצליה

"אוצר יקר אחד לנו והוא האדם" (יצחק נבון)

מסעות למידה

למידה רב תחומית מבוססת חקר הסובבת סביב נושא הקרוב לעולם התלמידים.ות

התאמה אישית

למידה המותאמת לצורכי כל תלמיד ותלמידה, לפי תחומי עניין וקצב התקדמות אישי

בחירה

סביבת למידה רב גילאית המעודדת בחירה בשיעורים, בתכנים ובצורת הלמידה

מחיי בית הספר

עוד מחיי בית הספר