האקלים בבית הספר מהווה גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המטפחת ביטחון אישי, תחושת שייכות, ערך וכבוד לצד ערכים חברתיים שונים. לבית הספר תפקיד חשוב ומרכזי בעיצוב זהותו של התלמיד והתלמידה להתנהגות נאותה, סובלנית ומכבדת במרחב ציבורי. ישנו קשר ישיר בין אקלים בית-ספרי חיובי לבין תהליכי למידה והתפתחות אישית מוצלחת יותר ולכן אנו שואפות ליצור מרחב חברתי תומך, בטוח ומגן עבור התלמידים והתלמידות.

לשם כך בבית הספר אנו מקדמות תפיסה המתחשבת בצרכי האחר ומכילה את כל התלמידים והתלמיודת כדי שיגיעו לבית הספר בשמחה ובהנאה. אנו שואפות לשיתוף הקהילה בפעילויות בית-ספריות לשם יצירת מרחב נעים הנתמך על-ידי הקהילה ומשולב בה.

בקובץ המצורף ובהמשך תוכלו למצוא את אורחות החיים בבית הספר שלנו: אורחות חיים תשפ"ג

הרחבה לגבי מודל אפר"ת

בבית הספר אנו פועלות להפחתת התנהגויות שליליות בדרכים שונות, מתוך דגש על מתן חיזוקים חיוביים להתנהגויות רצויות. השיח בבית הספר, אם במעגלי שיח ואם במפגשים אישיים, נעשה לפי מודל אפר"ת:

מודל אפר"ת הוא מודל התנהגותי המתאר את התהליך המתרחש בתוכנו מרגע שמתרחש אירוע כלשהו ועד לתגובה שלנו אליו. המודל מבוסס על רעיונות מתוך גישתו של הפסיכולוג אלפרד אדלר ובאמצעותו אנו משקפות לתלמידים.ות כיצד אירוע יכול להתפרש באופנים שונים וכי ביכולתם לבחור את אופני התגובה  שלהם.ן.

המודל מורכב מארבעה שלבים:

  • האירוע – תיאור האירוע מנקודת מבטי (מה גרם למקרה? למה בחרתי לפעול בצורה מסויימת?)
  • הפרשנות – הפרשנות שנתתי למעשה של החבר.ה כלפי, שהביא אותי לנהוג באופן שבחרתי
  • הרגש – התחושה שהתפתחה אצלי בעקבות הפרשנות שנתתי לאירוע
  • התגובה – הפעולה שבחרתי לעשות בעקבות הופעת הרגש (האם יכולתי לבחור להגיב באופן אחר? במי יכולתי להסתייע?)

כדי לסייע לתלמיד.ה בתהליך זה עליו או עליה למלא את דף האחריות האישית. הכתיבה האישית מהווה חלק חשוב בשיחה שתקיים המחנכת על בסיס המודל.

בבית הספר קיים גם "חדר השלום" – חדר ייעודי המיועד לברור וגישור בסביבה בטוחה.

חדר השלום