תערוכה – הצגה בפני קהל

לאחר הבאת התוצרים לכלל גימור הם מוצגים גם בפני קהל, לרוב כתערוכת סיום להורי בית הספר.

כאן לומדים ומתרגלים עמידה אל מול קהל והצגה.

יום הצגת התוצר הינו יום מרגש עבור התלמידות והתלמידים ומלא בשמחה על תהליך הלמידה שעברו. קולה של כל תלמידה וקולו של כל תלמיד באים לידי ביטוי.