הנהגת הורים פעילה ומעורבת חשובה ומעשירה את בית הספר. שיח משותף ופתוח, כבוד הדדי, תקשורת משמעותית ושיתופי פעולה מגוונים מחזקים את מערכת היחסים בין ההורים לבין הצוות החינוכי ומשמשים דוגמה עבור הילדות והילדים.
ישיבות ההנהגה הבית ספרית נערכות באופן קבוע אחת לכמה שבועות. הישיבות פתוחות לכלל קהל ההורים. בנושאים בהם יש לערוך הצבעה, יוכל לעשות זאת רק הנציג הכיתתי שנבחר להנהגת ההורים. לפני כל פגישה יפורסמו הנושאים לדיון כפי שיועלו על ידי ההורים ועל ידי צוות בית הספר.

שנת לימודים פוריה,

זיו עומר – יו"ר ההנהגה
שי חכם – סגן יו"ר
שירלי רוזמן – מנהלת בית הספר

נציגות ונציגי ההנהגה – שנת הלימודים תשפ"ג

ועדות ההנהגה

ועדת צהרון: בשמת, נועה, אילנית

ועדת תל"ן: קובי, אורית, מעיין

ועדת מתנות: קרן, אילנית, דיקלה, כרמית, יניב

ועדת אירועים ושת"פ קהילה: לירון ודביר

אחראית בריאות ואלרגיות: דנה סגל

אחראי בטיחות ותעבורה: רפי פלאצי

אחראי מדיה: דביר ולדפוגל, אופיר פלטר, נורה (מיתר), ענבל ניר צבי, הדס גרינברג

ועדת אקלים חברתי: אופיר פלטר, יעל עזריאל, נועה בן ארצי, מעין מאור, אפרת ספיר, נורה יודצק, דיאנה יצחקי, ליטל אהרון, רון אור נחמני

סיכום ישיבות ההנהגה

ישיבת הנהגה 2- 9.11.22

ביום רביעי נערכה ישיבת הנהגה מוסדית אשר יוחדה לנושא האקלים החברתי בביה"ס וצמצום האלימות. לישיבה הגיעו כארבעים הורים ונשות צוות רבות.

למרות הנושא הטעון, הישיבה התנהלה ברוח טובה, בשיתוף, ותוך מתן משוב בונה.

מצ"ב פרוטוקול הישיבה והמצגת אשר ליוותה אותה.

נושא האלימות בין הילדים מעסיק את כולנו. חשוב שתקדישו מספר דקות לקרוא את הפרוטוקול, להבין את הנעשה בביה"ס, את דרכי הטיפול היום ואת הפערים.

הבנת הנושא תעזור הן לתווך לילדים, הן ליצור קשר דו-צדדי ופורה עם הצוות, וכן להציע דרכים לטיפול.

אם יש שאלות, מוזמנות ומוזמנים להעלות מול ועד הכיתה או בקבוצות השכבתיות.

מומלץ גם לשוחח עם הילדות והילדים על כללי אורחות החיים, לוודא שהם מבינים את הרציונל ולשאול מה היו מציעים לעשות כדי לשפר את האווירה בחברת הילדים.

מובן שזה תהליך, וועדות האקלים החברתי והמדיה יעסקו בנושא בצורה אינטנסיבית על-מנת לבנות דרכי פעולה אשר ילוו אותנו בעתיד.

תודה ענקית לצוות על הנכונות והשיח הפתוח, ןלהורים הרבים אשר הקדישו מזמנם ובאו לשתף ולתרום.

בהצלחה לכולנו!

זיו עומר – יו"ר הנהגת ההורים המוסדית

שי חכם – סיו"ר וממלא מקום יו"ר הנהגת ההורים המוסדית

פרוטוקול סיכום הישיבה: ישיבת הנהגה 9.11.22

מצגת מלווה

מצגת הישיבה

ישיבת הנהגה ראשונה – 14.9.22

מצגת יו"ר ההנהגה, זיו עומר