לאורכו של התהליך שזור תהליך משוב ורפלקציה.

המשוב מהמורה הוא רק חלק מהמשוב המתקבל. עיקר המשוב מתקבל מהחברים והחברות לכיתה.

התהליך מזמן התבוננות פנימית ומחשבה מעמיקה על תהליך הלמידה ומפתח את יכולת ההקשבה.

לאורך המסע הלמידה נוצר גם יומן מסע הכולל את תלקיט הטיוטות ואת סיכום הלמידה.