בית הספר פועל ללא צלצולים – על זמן השיעור אחראית המורה והיא יכולה לבחור באם להאריכו או לקצרו כדי להתאימו למצב הלמידה בכיתה.

השיעורים כפולים באורכם ומאפשרים זמן למידה מיטבי. לאורך שעה וחצי יש זמן למעגל שיח, להקניה קצרה של נושא הלימוד, לעבודה בצוות וללמידה עצמאית.

מערכת השעות הכיתתית בנויה על בסיס החזון הבית ספרי באופן הבא: שיעורי ליבה (45%) בהם מתקיימת הלמידה בהתאמה אישית. כ-20% מהשיעורים מוקדשים למסעות הלמידה ו-10% מהשיעורים הינם שיעורי בחירה. ברבע מהשיעורים מושם דגש על פעילות בתחומי הגוף והנפש.
עוד על מערכת השעות תוכלו לקרוא כאן.

בבית ספרנו ממעטים בשיעורי בית וזאת מתוך תפיסה לפיה מוטב שהתרגול יתבצע במסגרת יום הלימודים בשיעורי תרגול ייעודיים ולא בשעות אחר הצהריים.
שיעורי הבית הניתנים אינם מבוססים על שינון או מילוי דפים בחוברות ובספרים. שיעורי הבית שלנו מעודדים קריאה מרובה וכתיבה יחד עם חיבור התלמיד.ה לחייו ולביתו (ראיון עם בני משפחה למשל). אנו שמות דגש רב על משוב שניתן לתלמידים.ות.