הידע והמיומנויות הנרכשות לאורך המסע

בשלב הזה מקבלים מטלה מאתגרת, שובת לב, המחייבת בנייה של ידע רלוונטי על מנת לממש אותה. ישנה חשיפה לנושאים שונים מנקודות מבט שונות ודרך מקורות מידע מגוונים.
הידע הנרכש במהלך מסעות הלמידה נקרא בקיצור ימ"ה – ידע, מיומנויות, הרגלים וערכים:
ידע – מבוסס על תכני משרד החינוך. הדגש הוא על היכולת לרכוש ולעבד ידע חדש מתוך מגוון מקורות מידע.
מיומנויות – רכישה ותרגול של מיומנויות וכישורים הנדרשים במאה ה-21.
הרגלים וערכים – הדגש הוא על פיתוח כישורים של הרגלי חשיבה והתנהגות ערכית.