גם כשיום הלימודים מסתיים הפעילות בבית הספר ממשיכה.

תלמידי בית הספר מוזמנים להמשיך למסגרת הצהרון ולאחריה להירשם למגוון חוגים עירוניים הפועלים במרכז החוגים בבית הספר. 


צהרון

בבית הספר פועל צהרון אפטרסקול המציע מסגרת לתלמידי א'-ג' מתום יום הלימודים ועד לשעה 16:30 אחר הצהריים.

הרישום לצהרון יתקיים בחודשי הקיץ ותשלח לכם ההורים הודעה בנושא.