שיעורשעה
שיעור 18:00 – 8:45
שיעור 28:45 – 9:30
הפסקת אוכל9:30 – 9:45
הפסקה 9:45 – 10:15
שיעור 310:15 – 11:00
שיעור 411:00 – 11:45
הפסקה11:45 – 12:00
שיעור 512:00 – 12:50
שיעור 612:50 – 13:30

אנא שימו לב:

  • יום הלימודים מתחיל ב-8:00. בבית הספר אין צלצולים והכניסה והיציאה מהשיעורים נעשית בהתאם להנחיית צוות המורות.
  • שערי בית הספר נפתחים החל מ-7:45.
  • על מנת לשמור על בטיחות התלמידים.ות לא נוכל לאפשר כניסה של הורים במהלך יום הלימודים לבית הספר אלא אם נקבעה פגישה מבעוד מועד. במידה והורה מעוניין להעביר דבר מה לתלמיד.ה, ניתן לעשות זאת דרך השומר או דרך המזכירות.
  • יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים תיעשה רק ע”פ בקשת ההורים בליווי הורה או מבוגר שיישלח מטעמו (מעל גיל 16) ולאחר קבלת אישור חתום מהמזכירות.
  • יציאה של תלמידים ותלמידות עד גיל 9 בתום יום הלימודים תתאפשר רק בליווי.