בשנת הלימודים תש"ף בחרנו לקיים את מסעות הלמידה הבאים:

  • מסע נקודת מבט
  • מסע מראה – מראה
  • מסע הערכה – מחצית א'
  • מסע אני בסביבתי – מסע זה נקטע עקב התפרצות הקורונה
  • מסע הערכה – מחצית ב'

כל מסע אורך פרק זמן שונה, בהתאם ללוח הזמנים הבית ספרי, מועדי חגים וחופשות.
בכל שבוע מוקדשים למסע הלמידה לפחות 6 שעות שבועיות.

מסע נקודת מבט

ספטמבר 2019

במסע למידה זה עסקנו בשאלה: מהי נקודת מבט?
ביקשנו ללמד את התלמידים.ות שיש נקודות מבט שונות על דברים שונים בעולמם.ן, בחיים בכלל ובחיים האישיים והחברתיים בפרט.
רצינו לאפשר לתלמידים.ות חדשים.ות לגלות את המרחב הבית ספרי שאליו הגיעו תוך זימון נקודת מבט ופרשנות על המראה הראשוני.
המסע ארך שבועיים ובסופו הוצגו התוצרים בתערוכה בית ספרית שכבתית.

עוד על המסע

מסע מראה – מראה

אוקטובר – נובמבר 2019

במסע למידה זה עסקנו בשאלה: מראה מראה מה את מראה?
המטרה הייתה ללמוד על המונח מראה הן כחפץ והן כדימוי. 
המסע ארך 8 שבועות ובסופו הוצגו התוצרים בספריה בית ספרית בהשתתפות הורי בית הספר.

עוד על המסע

מסע הערכה – מחצית א' תש"ף

ינואר – פברואר 2020

במסע למידה זה סיכמנו יחד את המחצית הראשונה של שנת הלימודים. תוצר המסע הינו "יומן מסע".
"יומן המסע" הוא לכאורה מה שכולנו נוהגים לכנות "תעודה", אך ההבדל המשמעותי ביניהם הוא ש"יומן המסע" הינו סיכום של מחצית השנה אשר נכתב בשיתוף עם כל תלמיד ותלמידה באמצעות דיאלוג ושיח אישי עם המחנכת.
המסע ארך 6 שבועות ובסופו חולקו יומני המסע בימי ההורים שהתקיימו עם תום המחצית.

עוד על המסע