תאור המסע

מבנה המסע

תוצרי המסע

כיתה ג' לאורה

כיתה ג' דניס

כיתה ג' טלי

תמונות מהמסע