בית ספרנו מטפח למידה של מיומנויות המאה ה-21. במסגרת זו לומדים.ות התלמידים.ות לחקור, לזהות ולפתור בעיות באופן עצמאי, לעבוד בצוות, להעניק ולקבל משוב ולבצע רפלקציה אישית תוך כדי תהליך הלמידה ובסופו. תהליכי למידה אלו נקראים בבית הספר מסעות למידה.

הלמידה במסעות היא רב-תחומית. היא משלבת בין מספר תחומי דעת ומקצועות לימוד, וכל מסע יכול להתפרש על פני תקופת זמן שונה בהתאם לשיקולי הדעת של צוות בית הספר. במהלכו של מסע למידה נלמדים התכנים והמיומנויות שבתכנית הלימודים, מתבצעות משימות לימודיות ונבנים תוצרים בעלי משמעות בעולם האמיתי של התלמידים.ות. התוצרים, המוצגים בפני אחרים, מבטאים את הידע ואת ההבנה של התלמידים.ות בנושא הנלמד.
מסעות הלמידה מפותחים ונבנים על ידי צוות בית הספר. כדי להצליח במשימה המאתגרת הזאת הצוות מורכב ממורות יצירתיות וחדשניות,​ בעלות מוטיבציה ללמוד כל הזמן דברים חדשים וליצור יש מאין.

מסעות הלמידה, המעודדים למידה מערבת ופעילה, מתוכננים בהשראת הלמידה המבוססת פרויקטים  (PBL – Project Based Learning) כפי שעוצבה ברשת בתי הספר הייטק-היי (HTH) שברוחה בית הספר פועל.

מסעות הלמידה שלנו

להרחבה על תהליכי הלמידה ועל שלבי מסע הלמידה קראו כאן.