מהי משמעות התעודה בבית ספרנו?
כיצד מסמך זה ישקף את רוח בית הספר ומה שחשוב בעינינו?
כיצד ישלב הערכה לימודית, חברתית יחד עם הערכה אישית של מאמץ, מסוגלות ויכולות של כל תלמיד ותלמידה?
כיצד ניתן לתת דגש למיומנויות חשובות כגון עבודת צוות ושיתוף?
כיצד ניתן את המקום הראוי ליכולות החברתיות של כל תלמיד וכל תלמידה?

אלו השאלות בהן עסק צוות בית הספר. החלטנו לקרוא לתעודה "יומן מסע" כיוון שחשוב לנו שהיא תתאר את התהליכים שהילדים והילדות עוברים בבית הספר, את המסע המשותף שאנו עוברים יחד ותהיה גם היא עצמה משהו מתפתח ומשתנה יחד איתנו.

יומן המסע הוא מה שכולנו נוהגים לכנות "תעודה", אך "יומן המסע" הינו סיכום של דיאלוג ושיח אישי של כל ילד וילדה עם המחנכת. יומן המסע מהווה סיכום מחצית שנה משותף בו כל תלמיד.ה משקף.ת ומשתף.ת ביכולות, בחוזקות הן בפן הלימודי והן בפן החברתי והאישי.

יומן המסע משקף את רוח בית הספר: לא תמצאו בו ציונים או הערכות מנוסחות מראש, אלא תיאור של התהליכים בבית הספר ושימוש רב בדוגמאות שונות, כפי שבאו לידי ביטוי בדיאלוג המשותף עם המחנכת. 

ביומן המסע בחרנו להציג את ייחודיות בית ספר: מתן קול לכל תלמיד ולכל תלמידה, רב תחומיות, מסעות למידה, למידה אישית, דיאלוג ובחירה. אנו מציגות בו את תוכנית הלימודית, כבית ספר ציבורי המחויב לתוכנית משרד החינוך. אנו מביאות ביומן המסע את קול המורה בהתייחסויות שונות לכל תלמיד ותלמידה, לתאר הצלחות ולתת מקום לאתגרים, לקשיים וההתמודדויות השונות הנחוות.

יומן המסע מסכם את השיח שלנו עם כל תלמיד וכל תלמידה ונותן לנו אפשרות להסתכל קדימה, להציב יעדים למחצית הבאה, להחליט על מה חשוב לנו לשים דגש, מה כדאי לשפר ומה לשמר.

שלבי מסע הערכה

ראשית המחנכות סיכמו בכיתות את המחצית האחרונה באמצעות תמונות וסיפורים. יחד נזכרו בשיעורים שונים, ארועים, מפגשים ופעילויות.
במקביל לשיח הכיתתי, נפגשה כל מחנכת עם כל תלמיד ותלמידה לשיחה אישית במהלכה שוחחו על ההצלחות בתחום הלמודי, החברתי והאישי, על הקשיים והאתגרים.
תלמידי הכיתות הבוגרות (ב' ומעלה) התכוננו לשיח על ידי מילוי שאלון אישי.
במהלך השיח סיכמה המחנכת את הדברים שעלו וציטוטים מתוך המפגש מוצגים ביומן המסע, כך שיומן זה מסכם את השיח והדיאלוג בין המחנכת לכל תלמיד ותלמידה.

מרכיבי יומן המסע

  • תמונה אישית – במרכז יומן המסע – רגע אחד שנתפס על ידי המחנכת
  • מסעות הלמידה – סיכום חווית הלמידה תוך שימת דגש על אופי המעורבות של התלמיד.ה
  • שפה – רמת הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא וההבעה בעל פה כפי שנדרשים לפי תוכנית הלימודים
  • חשבון – רמת ההכרות וההבנה של הנושאים הנלמדים בהתאם לתוכנית הלימודים
  • מפגשי בחירה – סיכום שני סבבי הבחירה שהתקיימו במחצית בדגש על התחומים שנבחרו, ממה נהנו וממה אותגרו?
  • הערכה לבחירתי – הערכה ממורה מקצועית בהתאם לבקשת התלמיד.ה (אמנות, חינוך גופני, אנגלית, כישורי חיים, פילוסופיה, שעת סיפור, אומנויות לחימה, סופר ספורט, תיאטרון)
  • חברות – תיאור הכישורים החברתיים כפי שבאים לידי ביטוי בשיעורים ובהפסקות
  • על עצמי – הערכת המאמץ, המסוגלות, השליטה העצמית, יכולת האיפוק, היכולת לבקש עזרה מאחרים, התמודדות עם קושי והצלחה כפי שבאו לידי ביטוי בשיעורים ובהפסקות
  • דיאלוג מסכם – סיכום המחצית והשיח בין המחנכת לתלמיד.ה תוך מתן דגש על הצלחות והגדרת מטרות להמשך השנה

דוגמאות ליומני מסע