החלטנו לקרוא לתעודת בית הספר "יומן מסע" כיוון שחשוב לנו שיומן המסע יתאר את התהליכים שהילדים והילדות עוברים בבית הספר, וישקף את תהליך המסע המשותף שלנו. 

מסע ההערכה התפתח כאלטרנטיבה חדשה לאור חוויות הצוות מתעודות שקבלו והכינו לאורך השנים ובהם נעשה שימוש במשפטים ערוכים מראש או במספרים.
כאן בבית ספרנו הדיאלוג משמש כבסיס להערכה על פי הגישה הכוללת שלנו המקדמת דיאלוג, שיח ומתן דגש לחוזקות. חשובים לנו יותר התהליך וההתקדמות. אנו רוצות לשקף להם.ן שאנו רואות אותם.ן בצדדים שונים שלהם.ן, בדגש על ההצלחות שחוו, התמודדות עם אתגרים וקשיים ומתוך שיח על מה חשוב לנו לשים דגש במחצית הבאה, מה כדאי לשפר ומה לשמר.

יומן המסע משקף את רוח בית הספר ומה שחשוב בעינינו: שילוב של הערכה לימודית, חברתית יחד עם הערכה אישית של מאמץ, מסוגלות ויכולות של כל תלמיד ותלמידה. אנו מתייחסות בו למיומנויות חשובות כגון עבודת צוות ושיתוף, ליכולות חברתיות וליחס שבין כל אחד ואחת לחברו ולחברתו. 

שלבי מסע הערכה

 • סיכום כיתתי של המחצית
 • מילוי שאלון סיכום אישי ע"י כל תלמיד.ה (מכיתה ב' ומעלה)
 • מפגש אישי של כל תלמיד ותלמידה עם מחנכת הכיתה. סיכום הדיאלוג ביניהם.ן יופיע ביומן המסע
 • כתיבה אישית ועצמאית של חלק מיומן המסע:
  • תלמידי א' – השלימו במספר מילים על המשפטים הבאים: אהבתי במיוחד… בהתחלה הרגשתי… עכשיו אני….
  • תלמידי ב' – כתיבת הקטגוריה 'על עצמי'
  • תלמידי ג' – כתיבת הקטגוריות 'על עצמי' וחברות
  • תלמידי ד' – כתיבת הקטגוריות 'על עצמי', חברות ומפגשי הבחירה 

כתיבה זו כוללת שלבים של מספר טיוטות, ביניהם מתן וקבלת משוב עד להגעה לתוצר הסופי.
תהליך הכתיבה משלב תהליכי רפלקציה וכתיבה אישית.

מרכיבי יומן המסע

 • תמונה אישית – במרכז יומן המסע – רגע אחד שנתפס על ידי המחנכת
 • מסעות הלמידה – סיכום חווית הלמידה והמעורבות במסע "נקודת מבט" ו/או במסע "מראה מראה" בהם התנסה התלמיד.ה בחקר, בכתיבה, ביצירת טיוטות, במתן ובקבלת משוב אמ"ת (אמיתי-ממוקד-תומך), בעבודת צוות ובעמידה בפני קהל
 • שפה – רמת הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא כפי שנדרשים לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך
 • חשבון – רמת ההבנה והשליטה בנושאים הנלמדים בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך
 • מפגשי בחירה – סיכום שני סבבי הבחירה שנערכו בדגש על המפגשים שבחרו, ממה נהנו וממה אותגרו
 • הערכה לבחירתי – הערכה ממורה מקצועית בהתאם לבקשת התלמיד.ה (אמנות ומייקרס, אמנות לחימה, אנגלית, חינוך גופני, כישורי חיים, מדעים, מוזיקה, סופר ספורט, קומיקס, שעת סיפור)
 • חברות – תיאור הכישורים החברתיים כפי שבאים לידי ביטוי בשיעורים ובהפסקות
 • על עצמי – הערכת התלמיד.ה את עצמו.ה: המאמץ שהשקיע.ה, המסוגלות, יכולת האיפוק, היכולת לבקש עזרה, התמודדות עם קושי והצלחה
 • דיאלוג מסכם – סיכום המחצית והשיח בין המחנכת לתלמיד.ה והגדרת יעדים להמשך השנה

דוגמאות ליומני מסע

לדוגמאות של יומני מסע משנת הלימודים הקודמת לחצו כאן