במסע למידה זה עסקנו בשאלה: "מהי התחלה עבורי?".

למדנו בעזרת סיפורים, טקסטים ותמונות על סוגי התחלות ואספנו מילים ומשפטים המסמנים עבורנו התחלה.
ידענו שהתוצר שלנו יוצג בתערוכה, ממש כמו במוזיאון, ולשם כך ביקרנו במוזיאון הרצליה וראינו כיצד מוצגות בו תערוכות שונות.

תוצר תלמידי כיתות א' היה לכתוב במחברת מילים המתחילות באותיות המילה 'התחלה'. המסע החל בשבוע השלישי לשנת הלימודים וילדי כיתה א' והם עוד לא ידעו לקרוא ולכתוב. במהלך המסע התמודדו עם משימה שחיזקה את היכולות השפתיות במקביל לתהליך רכישת הקריאה.
תוצר תלמידי כיתות ב'-ג' היה שילוב של צילום, המשקף התחלה עבורם.ן, יחד עם ציור בצבעי פסטל, שמן וטושים. לזה הוסיפו משפט או שניים המסבירים מהי התחלה עבורם.ן.

תחילה יצרנו טיוטה ראשונה. לאחר שנתנו וקיבלנו משוב אמ"ת (אדיב-ממוקד-תומך) מחברי הכיתה יצרנו טיוטה נוספת. לאחר משוב נוסף היינו מוכנים לייצר את התוצר הסופי.

במסע זה למדנו את שלבי מסע הלמידה בפעם הראשונה, למדנו להכיר את מונח הטיוטה ומשוב אמ"ת, עבדנו בצוותים והצגנו את שיצרנו כל אחד בפני קהל.

סיכום תחומי הידע במסע

סיכום המסע