תאור המסע

מבנה המסע

תוצרי המסע

אורי

אלונה
גל

עדן

אריאל

רות

תמונות מהמסע