שלבי המסע


שאלת המסע: מראה מראה, מה את מראה?
המסע שילב למידה רב תחומית של מקצועות השפה, חשבון, מדעים, אמנות, מוזיקה, אנגלית, כישורי חיים וחינוך גופני – כשאלו נלמדו בהקשר למסע הלמידה.
ביקשנו לבחון את המראה כחפץ על תכונותיו השונות, השתקפות וסימטריה, ומצד שני כדימוי ומטאפורה בספרות ובאמנות.

להלן תאור גרפי של שלבי המסע בשכבות השונות:

תוצרי התלמידים.ות הביאו לידי ביטוי את הלמידה הרב-תחומית:
כיתות א' – תעדו באלבום תמונות את שלבי המסע השונים בדגש על שיר "כף המרק" של שלומית כהן-אסיף, אותו למדו התלמידים.ות ולו חיברו בית נוסף.
כיתות ב'-ד' – כתבו סיפור מראה ("סיפור כמו") מבוסס על סיפורי מראה שלמדו ולו הוסיפו דיוקן אישי שבחלקו האחד עשוי פלסטלינה ובחלקו השני מורכב ממיקרוגרפיה (מילות הסיפור שכתבו או למדו).

את סיום המסע חגגנו יחד עם הורי בית הספר שהוזמנו לספריות הכיתתיות שהכינו התלמידים.ות, קראו את האלבומים והסיפורים שכתבו התלמידים והתלמידות, התרשמו מהדיוקנאות האישיים ונהנו מפעילות משותפת.

סיכום תחומי הידע במסע

תמונות מהמסע

השתקפות
כתב ראי

סימטריה
סימטריה
הגוף כמראה
מראה באמנות
מראה באמנות
ציור מראה
לומדים על מבנה שיר וחריזה
מכינים את הדיוקן האישי

דוגמא לתוצר כיתות ב'-ד'

הצגת התוצרים להורי בית הספר

מחכים.ות בהתרגשות לאמא ואבא

תלמידי ג'-ד' מקריאים את הסיפורים שכתבו לתלמידי א'