שאלת המסע שלנו: מהי נקודת מבט?
שאלת המסע היא שאלה מהותית, פתוחה. אין לה מענה סגור ומוגדר מראש. מטרתה לעודד את החקר, הסקרנות ושאילת שאלות: למה? איך? מה? שאלה זו היא הבסיס ללמידה ומסייעת לקבל תשובות משתנות ומתפתחות לאורך המסע.

מטרות המסע

מסע זה פתח את שנת הלימודים תש"ף ומכאן שמטרותיו משלבות חזרה על שלבי מסע למידה יחד עם הכרות עמו לתלמידים.ות החדשים.ות שהצטרפו אלינו בשנה זו:

  • הכרת המושג "נקודת מבט" מתוך הקשר לעולם התלמידים.ות
  • הכרות והתנסות במסע למידה על מרכיביו השונים: שאלת המסע, קבלת מטלה, תוצר, טיוטה, משוב אמ"ת (אדיב – ממוקד – תומך), הצגת התוצר, הערכה
  • חיבור לזהות הייחודית של בית הספר

סיכום תחומי הידע במסע

בתחילת המסע תלמידי ותלמידות כיתות ב'-ד' הצטרכו לשער מהו נושא המסע בעזרת ספרים, סרטונים, עיתונים ותמונות שהוצגו לפניהם. לתלמידי כיתה א' נושא המסע הוצג באמצעות סיפור.
המטלה שקיבלו הייתה מותאמת לכל שכבת גיל:

  • תלמידי כיתות א' – מה ניתן עוד ליצור מאטב כביסה?
  • תלמידי כיתות ב' – מה ניתן ליצור מעיגול?
  • תלמידי כיתות ג'-ד' – נקודת מבטי על חפץ בבית הספר: תערוכת צילומים המורכבת מחידה שחיברו ביחס לתצלום. לחידה מתלווה תמונה מנקודת מבט קרובה (Zoom In) ופתרון החידה הינו בתמונה מנקודת מבט רחוקה (Zoom Out)

סרטון המסכם את המסע

דוגמאות לתוצרי המסע

תוצר כיתות א'
תוצר כיתות ג'-ד'
תוצר כיתה ב'

תערוכה בית ספרית