מבנה מערכת השעות

מערכת השעות הכיתתית בנויה על בסיס החזון הבית ספרי באופן הבא: שיעורי ליבה (45%) בהם מתקיימת הלמידה בהתאמה אישית. כ-20% מהשיעורים מוקדשים למסעות הלמידה ו-10% מהשיעורים הינם שיעורי בחירה. ברבע מהשיעורים מושם דגש על פעילות בתחומי הגוף והנפש. שיעורים בתחום החינוך הגופני מתקיימים כמעט בכל יום בשבוע.

השיעורים הם לרוב כפולים (אורכם שעה וחצי) על מנת לאפשר זמן מספק לשיעור עצמו, לפתיחה במעגל שיח ולסיכום.

שיעורי התרגול מהווים זמן של הכנת שיעורי הבית בזמן בית הספר ובהם כל תלמיד.ה מתרגל את הנלמד בתחומי הליבה בהתאם למשימות שניתנו ע"י המחנכת.

מערכת שעות לדוגמה – כיתות ג'-ד'

מפת הצבעים

שנת הלימודים תשפ"ב (2021 – 2022)

דוגמה למערכת שעות כיתתית תוכלו למצוא בקישור זה.