קריאת ספרים להנאה היא רכיב משמעותי בקידום יעדי השפה. קריאה להנאה היא תהליך למידה טבעי המשפיע על אוצר מילים, על ידע עולם, על מיומנויות ואסטרטגיות של קריאה, על כתיבה ועל שיח. הישגי אלו הקוראים.ות עולים באופן משמעותי על הישגי אלו שאינם עושים.ות זאת. מחקרים מראים כי קריאת ספרים תורמת להתפתחות המוח, להרחבת הידע הלשוני ולהבנת נקרא טובה יותר.

לעידוד הקריאה יש חלק נכבד ומשמעותי בבית הספר ואנו עושות זאת בדרכים שונות:

  • ספרייה בית ספרית -נמצאת  בבית הספר לרשות התלמידים.ות להשאלת ספרי קריאה ולמפגשי למידה עם חני, ספרנית בית הספר.
  • קריאת בוקר – בכיתות אנו מקיימות שגרה יומית של קריאה שבה כל תלמיד.ה קורא.ת בספר אישי כ-15 דק'.
  • שעת סיפור – מתקיימת בכל השכבות ובמהלכה המורה מקריאה סיפור, שיר או קריאה בהמשכים של יצירות שונות כחלק מטיפוח הרגלי קריאה והאזנה.
  • קריין או קריינית השבוע – קריאה בהמשכים ע"י תלמידי הכיתה. כל תלמיד.ה קורא.ת את החלק אשר עליו התאמן.ה במהלך השבוע.
  • השתתפות ב'מצעד הספרים' – מיזם של משרד החינוך, המעודד תלמידים ותלמידות בכל הגילאים לקרוא ספרים נבחרים, להשתתף בפעילויות סביב הקריאה ולהצביע עבור הספר האהוב עליהם.ן ביותר באותה שנה.
  • מפגש עם סופר וסופרת – בכל שנה מתקיימים לפחות שני מפגשים עם סופרת וסופר ילדים. לפני המפגשים אנו קוראים.ות בכיתות את הספרים שכתבו הסופר או הסופרת כהכנה למפגש.
  • עיתון כיתתי – אחת לחודש מקבלת כל כיתה גליון של עיתון ילדים: 'אדם צעיר' (שכבות א'-ב') או 'עיניים' (שכבות ג'-ד'). העיתון משמש לפעילות כיתתית וניתן לקרוא בו גם כחלק מהקריאה היומית.

חשוב כי גם בבית ההורים יקדישו זמן יומי (10 דקות) לקריאה משותפת עם בנם או בתם.

אנו ממליצות לצייד את הילד.ה בספרי קריאה המותאמים לגילם וליכולותיהם, לעזור להם ליצור 'זמן קריאה' מסודר בבית ולעודדם בכל דרך לקריאה מגוונת ואיכותית של ספרים.

ספריית בית הספר
קריאת בוקר

שעת סיפור לכיתה א'


גם בימי קורונה…

מפגשי סופרים וסופרות

מפגש תלמידי ג'-ד' עם הסופרת מאירה ברנע-גולדברג
דצמבר 2019
מפגש תלמידי כיתות א'-ב' עם הסופר מיכאל אבס
ינואר 2020
מפגש לתלמידי א'-ג' עם הסופרת אשכר ארבליך-בריפמן
יוני 2019