במעגלי השיח המפגשים מוקדשים לשיחה משותפת של תלמידי הכיתה. בכל יום נערכים כשני מעגלי שיח שאורכם כ-15 דקות:

במפגשי הבוקר השיח סובב סביב שיתוף בחוויות אישיות, ערך השבוע, שיר של יום, משחק חברתי ועוד, זאת על מנת לעזור לילדים ולילדות להיכנס בצורה נעימה יותר לאווירת לימודים. הכיתה יושבת במעגל וכל ילד וילדה חולקים.ות עם הכיתה רגשות וחוויות.
במפגש לאחר ההפסקה השיח סובב ארועים טובים שהתרחשו בהפסקה (משחק משותף, הזמנת חבר.ה) ואירועים פחות נעימים (ויכוחים ומריבות).

ההנחה היא כי אין פניות ללמידה לפני שהתלמידים והתלמידות יקבלו מענה רגשי לאירועים שארעו.

במהלך מעגלי השיח הילדים והילדות רוכשים.ות כישורים חברתיים באמצעות שיתוף, שיחה והקשבה ומפתחים מיומנויות חברתיות ורגשיות.
למעגלי שיח יש כללים מוגדרים, כמו למשל העדר שיפוטיות וביקורת, הקשבה אמפתית לכל אחד ואחת, סבלנות וסובלנות. המעגלים פועלים היטב כשהם הופכים לשגרה והכיתה מרגישה שזו מסגרת מוכרת ובטוחה, דבר הדורש אימון ותרגול יום-יומי.