מסעות הלמידה פועלים לפי שלבים ברורים ומוגדרים. במהלכן חשוב לנו מאד כי קולו וקולה של כל לומד ולומדת ישמע ויוצג. ההתאמה ליכולות, לחוזקות, לקצב ולסגנונות הלמידה של כל אחד ואחת מהוות את בסיס הלמידה. לאורך המסעות הצוות מנחה את הלמידה הנעשית מתוך עניין והנעה.

חשיפה

שלב זה מטרתו לעורר עניין וסקרנות אצל הלומדים.ות. כדי שתתרחש למידה נדרשת סקרנות וחיבור אישי לנושא הנלמד. בשלב זה התלמידים.ות נחשפים לתוצר אותו יכינו ולשתי שאלות מרכזיות:
השאלה המהותית – שאלה פתוחה וגדולה ביחס לנושא הנלמד. היא מכוונת לקבלת תשובות מגוונות ומשתנות במהלך המסע, ולכן יש לחזור אליה תוך כדי התקדמות.
השאלה המניעה – מניעה את התלמידים.ות לפעולה וממנה נגזרים תהליכי הלמידה של המסע: מה עליי לדעת ומה עלי לעשות על מנת ליצור את התוצר?

מחקר ודיווח

בשלב הזה מקבלים מטלה מאתגרת, שובת לב, המחייבת בנייה של ידע רלוונטי על מנת לממש אותה. התלמידים.ות נחשפים.ות לנושאים שונים מנקודות מבט שונות ודרך מקורות מידע מגוונים.
הידע הנרכש במהלך מסעות הלמידה נקרא בקיצור ימ"ה – ידע, מיומנויות והרגלים:
ידע – מבוסס על תכני משרד החינוך. הדגש הוא על היכולת לרכוש ולעבד ידע חדש מתוך מגוון מקורות מידע.
מיומנויות – רכישה ותרגול של מיומנויות וכישורים הנדרשים מלומד ולומדת במאה ה-21.
הרגלים – הדגש הוא על פיתוח כישורים של הרגלי חשיבה והתנהגות ערכית.

תכנון תוצר והגשתו

שיאו של מסע למידה הינו הפקת התוצר בעל משמעות עבור התלמיד.ה. עבודה על תוצר מחייבת מגוון יכולות כמו יצירתיות, יכולת טכנית והכוח להתגבר על אתגרים מהעולם האמיתי. היא מאפשרת לכל תלמיד ולכל תלמידה להציג את קולם הייחודי. שלב זה כולל הכנת דגמים וטיוטות מרובות.
התלמידים.ות לומדים.ות לתת ולקבל משוב אמ"ת (אמיתי – ממוקד – תומך) שמסייע בתהליך בניית התוצר. לאורו, התלמידים.ות מתבקשים.ות לשפר את עבודתם.ן, לברור וליישם את העצות שקיבלו.
לאחר הבאת התוצרים לכלל גימור הם מוצגים גם בפני קהל, לרוב להורי בית הספר. כאן לומדים ומתרגלים עמידה אל מול קהל והצגה. יום הצגת התוצר הינו יום מרגש עבור התלמידים.ות ששמחים.ות להראות להוריהם את שיצרו ולהסביר על תהליך הלמידה שעברו.

הערכה

לאורכו של התהליך שזור תהליך משוב ורפלקציה. המשוב מהמורה הוא רק חלק מהמשוב המתקבל. עיקר המשוב מתקבל מהחברים והחברות לכיתה. התהליך מזמן התבוננות פנימית ומחשבה מעמיקה על תהליך הלמידה ומפתח את יכולת ההקשבה. לאורך מסע הלמידה התלמידים.ות יוצרים.ות יומן מסע הכולל את תלקיט הטיוטות ואת סיכום הלמידה.