מסעות הלמידה פועלים לפי שלבים ברורים ומוגדרים. במהלכן חשוב לנו מאד כי קולה של כל תלמידה וקולו של כל תלמיד ישמע ויוצג.

ההתאמה ליכולות, לחוזקות, לקצב ולסגנונות הלמידה של כל אחד ואחת מהוות את בסיס הלמידה. לאורך המסעות הצוות מנחה את הלמידה הנעשית מתוך עניין והנעה.

חשיפה

שלב זה מטרתו לעורר עניין וסקרנות אצל הלומדות והלומדים. כדי שתתרחש למידה נדרשת סקרנות וחיבור אישי לנושא הנלמד. בשלב זה התלמידות והתלמידים נחשפים לתוצר (קבלת מטלה) אותו יכינו ולשתי שאלות מרכזיות:
השאלה המהותית – שאלה פתוחה וגדולה ביחס לנושא הנלמד. היא מכוונת לקבלת תשובות מגוונות ומשתנות במהלך המסע, ולכן יש לחזור אליה תוך כדי התקדמות.
השאלה המניעה – מניעה את התלמידים.ות לפעולה וממנה נגזרים תהליכי הלמידה של המסע: מה עליי לדעת ומה עלי לעשות על מנת ליצור את התוצר?


בסיום שלב החשיפה ניתנת מטלה שתלווה את מסע הלמידה

ידע וחקר

בשלב הזה מקבלים מטלה מאתגרת, שובת לב, המחייבת בנייה של ידע רלוונטי על מנת לממש אותה. התלמידים.ות נחשפים.ות לנושאים שונים מנקודות מבט שונות ודרך מקורות מידע מגוונים.
הידע הנרכש במהלך מסעות הלמידה נקרא בקיצור ימ"ה – ידע, מיומנויות והרגלים:
ידע – מבוסס על תכני משרד החינוך. הדגש הוא על היכולת לרכוש ולעבד ידע חדש מתוך מגוון מקורות מידע.
מיומנויות – רכישה ותרגול של מיומנויות וכישורים הנדרשים מלומד ולומדת במאה ה-21.
הרגלים – הדגש הוא על פיתוח כישורים של הרגלי חשיבה והתנהגות ערכית.

תכנון התוצר

שיאו של מסע למידה הינו הפקת התוצר בעל משמעות עבור כל תלמיד ותלמידה. עבודה על תוצר מחייבת מגוון יכולות כמו יצירתיות, יכולת טכנית והכוח להתגבר על אתגרים מהעולם האמיתי. היא מאפשרת לכל תלמיד ולכל תלמידה להציג את קולם הייחודי. שלב זה כולל הכנת דגמים וטיוטות מרובות.
הלמידה כוללת מתן וקבלת משוב אמ"ת (אמיתי – ממוקד – תומך) שמסייע בתהליך בניית התוצר. לאורו נעשית עבודה על שיפור התוצר, ברור וישום העצות שהתקבלו.

הגשה

לאחר הבאת התוצרים לכלל גימור הם מוצגים גם בפני קהל, לרוב כתערוכת סיום להורי בית הספר. כאן לומדים ומתרגלים עמידה אל מול קהל והצגה. יום הצגת התוצר הינו יום מרגש עבור התלמידות והתלמידים ומלא בשמחה על תהליך הלמידה שעברו. קולה של כל תלמידה וקולו של כל תלמיד באים לידי ביטוי.

הערכה

לאורכו של התהליך שזור תהליך משוב ורפלקציה. המשוב מהמורה הוא רק חלק מהמשוב המתקבל. עיקר המשוב מתקבל מהחברים והחברות לכיתה. התהליך מזמן התבוננות פנימית ומחשבה מעמיקה על תהליך הלמידה ומפתח את יכולת ההקשבה. לאורך מסע הלמידה התלמידים.ות יוצרים.ות יומן מסע הכולל את תלקיט הטיוטות ואת סיכום הלמידה.