תהליך בניית התוצר הסופי

שיאו של מסע למידה הינו הפקת התוצר בעל משמעות עבור כל תלמיד ותלמידה. עבודה על תוצר מחייבת מגוון יכולות כמו יצירתיות, יכולת טכנית והכוח להתגבר על אתגרים מהעולם האמיתי. היא מאפשרת לכל תלמיד ולכל תלמידה להציג את קולם הייחודי.

שלב זה כולל הכנת דגמים וטיוטות מרובות.
הלמידה כוללת מתן וקבלת משוב אמ"ת (אמיתי – ממוקד – תומך) שמסייע בתהליך בניית התוצר. לאורו נעשית עבודה על שיפור התוצר, ברור וישום העצות שהתקבלו.