צוות בית הספר מתגעגע אל כל הילדים והילדות ושולח ד"ש וחיבוקים מרחוק.