מסע "הקבוצה היא כוח!" התחיל כרעיון וחיפוש של יחודיות המורים והמורות המקצועיים והמשיך כמסע של שותפות. זהו מסע קצר שארך כשבועיים וחצי בשכבת ג' ובמהלכו הצוות המקצועי (המורכב ממורות המדעים, אנגלית, אמנות ושילוב) עסק בנושא שיתוף פעולה כערך ודוגמא אישית.
ילדי כיתות ג' הבינו מהו כח הקבוצה וכמה הקבוצה היא כח, את הייחודיות של כל אחד ואחת בקבוצה וכמה היא או הוא תורמות.ים לה. בנוסף שוחחו על כמה שיתוף פעולה חיוני מעלה את רמת ההנאה של הקבוצה.

המסע החל בחשיפה אל הנושא ובפעילויות קצרות קבוצתיות בנושא (המקצוע) של המורה המנחה את הקבוצה (מדעים, אנגלית, חינוך גופני ואמנות). נלווה לזה דיון והבנה של היחודיות של כל אחד ואחת בקבוצה ואיסוף היתרונות של כח הקבוצה.

לאחר מכן בנו התלמידות.ים בעצמן.ם פעילות בנושא בהנחיית המורה המקצועית.
כל כיתה חולקה ל-6 קבוצות קטנות. קבוצה 1 ב-3 הכיתות נפגשה יחד, וכך קבוצה 2 ועד 6. כל קבוצה העבירה את הפעילות לקבוצות מהכיתות המקבילות.
פעילות הסיום התקיימה ביום שני ה- 21.6. הכיתות חוו עד כמה שיתוף פעולה חיוני מעלה את רמת ההנאה של הקבוצה כשהעבירו את הפעילות, ביצעו אותה או תצפתו על חבריהן.ם. בסופה הגיעו למסקנה ברורה של קבוצה היא כוח!