את יום הלימודים האחרון לשנת הלימודים תשפ"א ציינו גם במשחק מחניים אמריקאי בין שכבת ה' לצוות ביה"ס.

כל כיתה התחרתה אל מול הצוות ובמשחק השלישי התחרה הצוות אל מול השכבה כולה.

שכבת ד' הגיע לעודד את המשתתפות.ים.

נהנו מאוד מהמשחק המשותף ונראה כי התחלנו במסורת חדשה אצלנו!

חופשה נעימה!