תכנית הקשר הרב דורי נועדה כדי ליצור מפגשי דיאלוג רב דורי בין הדור הצעיר לבוגר.

התכנית מאפשרת לתלמידות ותלמידי כיתות ה' יחד עם הסבתות והסבים לחוות חוויה ערכית וחינוכית המפרה את שני הצדדים: המבוגרים לומדים מיומנויות מחשב שונות והתלמידות.ים ילמדו מקרוב את הסיפורים האישיים של הדור השלישי. סיפורים אלו יפורסמו באתר בית התפוצות.

השנה לראשונה התחלנו בפעילות זו בבית הספר.

ביום רביעי נערך מפגש ראשון של כלל משתתפי התוכנית.

נאחל הנאה ולמידה מהנה.

תודה להגר לנקרי על ריכוז הפעילות וארגונה.