במסגרת השתתפותנו בתוכנית המעבדה של מכללת בית ברל ביקרו אצלנו בדצמבר האחרון פרופ' יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל ושרת החינוך לשעבר, ויעקב הכט, יזם ומקים רשת החינוך הדמוקרטי וארגון ערי חינוך.

התוכנית מתקיימת במכללת בית ברל ובמסגרתה נבחרו 13 בתי ספר מכל הארץ אשר פועלים במתכונת School lab ומייצרים רשת בתי ספר חוקרת. אנחנו אחד מבתי הספר שנבחרו להשתתף בתוכנית.

במסגרת הפעילות אנו חוקרות, תוך שיתוף פעולה עם חוקרת מוסמכת מטעם המכללה, את התפיסות הפדגוגיות ואת החדשנות הבית ספרית. תהליך המחקר כולל בחינה של המידע האיכותני הקיים בבית הספר: ציטוטי הילדות.ים והכתיבה שלהם ביומני המסע, יחד עם בחינה של מידע כמותי הנאסף או יאסף באמצעות שאלוני מחקר מתוקפים של התלמידות.ים, הצוות וההורים לאחר תום מסעות הלמידה במחצית הראשונה והשניה של השנה.

בסופו של תהליך המחקר נכתוב מאמר אקדמי בסוף השנה שיעשה שימוש במידע האיכותני שנאסף (ציטוטי התלמידים מתעודות יומן המסע) ומהמידע הכמותי שאספנו השנה ע"י שאלונים שמילאו התלמידים, ההורים והצוות על מסעות הלמידה שקיימנו והמיומנויות שנרכשו בהם.

במסגרת המחקר אנו בוחנות הטמעה של 4 מיומנויות המאה ה-21: שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית וחשיבה רפלקטיבית בלמידה בבית הספר ואת השפעתם על פרמטרים שונים כגון מוטיבציה ללמידה. 4 המיומנויות הללו הופיעו ביומני המסע של תלמידות ותלמידי כיתות ד'-ו' במסגרת החלק של כתיבת "על עצמי".

מובילת המחקר בבית הספר היא ליהי וונטיק.
יחד איתה צוות מחקר המסייע באיסוף ועיבוד המחקר המורכב מהמורות: מיכל חסקלוביץ, הגר לנקרי וחבי ק'צלסקי.

בלינק: מכתב מסכם של הביקור אצלנו.

בהצלחה לכולנו בהמשך המחקר!