השבוע בשעות הערב נפתח בית הספר להורים שהגיעו לתכנן וליצור את קישוטי הכיתות לקראת חגיגת פורים שתערך ביום שלישי. כל כיתה בחרה נושא כיתתי (הנושא הבית ספרי נשמר עדיין בסוד עד ליום החגיגה) והכינה את הקישוטים שיתלו בכיתות בשני בערב. בכל כיתה תתקיים גם תחנת פעילות כחלק מהפעילות במהלך יום התחפושות.

תודה לכל ההורים המתנדבים שלקחו בכך חלק וייצרו עולם של קסם עבור התלמידות והתלמידים.

תודה מיוחדת לקרן מסר, חן דרמר ומיכלי קורן על ההתגייסות וארגון ההורים המתנדבים.

תודה לטל על ארגון הפעילות, לחבי וגלי, המורות לאומנות, על הליווי וקישוט שערי בית הספר.

תודה לתלמידות הנהדרות משכבות ה'-ו' שהגיעו לסייע לחבי בהכנות.

תודה מראש לתלמידות ותלמידי שכבת ו' אשר יסייעו ביום שני בהקמה.

במהלך יום שלישי, יום התחפושות הגדול, יהנו התלמידות והתלמידים ממעבר בתחנות הכיתתיות, מהצגת תחפושות כיתתית, ממופע לולינות, מריקודים שילוו את החגיגה וכמובן מהגרלת משלוחי המנות.

חג פורים שמח!