פורים השנה עמד בסימן עולם הממתקים.

הורים מתנדבים מכל הכיתות יצרו יחד עולם צבעוני, יפהפה, מושקע ומרגש.

תודה גדולה לכל האימהות והאבות שטרחו ויצרו עולם קסום לילדות ולילדי בית הספר.

תודה גדולה לטל בן טוב, על ארגון פעילות ויום חגיגת פורים.

תודה לחבי קצ'לסקי וגלי טל יוסף, המורות לאומנות ומייקרס, על הכנת הכניסה הנהדרת לבית הספר ועל העזרה להורים בהכנות.

שרק נמשיך לשמוח ולרקוד כך יחד!