אחת מאבני הדרך המרכזיות של בית הספר היא מתן בחירה לתלמידות ותלמידי בית הספר מתוך הבנה כי בחירה תסייע ביצירה תהליכי למידה משמעותיים.

למידה משמעותית מתקיימת כאשר נעשית בחירה במה ללמוד לפי תחומי העניין שלנו, ומקצועות הלימוד בבית הספר אינם תמיד נותנים מענה מגוון מספיק. במקום בו מתקיימת בחירה מתחזקת תחושת הערך והמסוגלות, מתחזקת תחושת ההצלחה והמימוש האישי וגדלה האהבה לתהליך הלמידה.

לאחר תקופת הקורונה הארוכה בה נאלצנו להפסיק את מפגשי הבחירה חזרנו בשמחה למפגשים אלו.

אנו מקדישות שעתיים של מפגשי בחירה בחלוקה ל-2 קבוצות: שכבות א'-ג' בימי ראשון בשעות 5+6 ושכבות ד'-ו' בשעות 3+4.
המפגשים עצמם מתקיימים בקבוצות רב-גילאיות, מלבד בשכבה א' שזו התנסותם הראשונה והשכבה מתערבבת בינה לבין עצמה. שכבות ב'-ג' עוברות יחד את המפגשים יחד וכך גם שכבות ד'-ו'.
הלמידה הרב גילאית חשובה ומאפשרת הכרות ופתיחות לקשרים חברתיים חדשים מחוץ לכיתת האם.

המפגשים שאנו מציעות הינם מתחומי העניין של צוות בית הספר. השונות והגיוון של שיעורים אלו הינם העשרה לתוכנית הליבה של משרד החינוך.

עוד על חשיבות הבחירה ומפגשי הבחירה תוכלו לקרוא כאן.

בסבב זה כל תלמיד ותלמידה בחרו 4 מתוך האפשרויות שהוצעו ומתוכם קיבלו שני מפגשים בודדים או מפגש כפול אחד. הסבב כולל 5-6 מפגשים.

מידע על המפגשים שהוצעו תוכלו לקרוא כאן.

מאחלות הנאה גדולה מהמפגשים!