שמחה לעדכן כי בית הספר קיבל לאחרונה הסמכה כבית ספר ירוק המעודד פעילות קיימות ושמירה על הסביבה.

במסגרת תהליך ההסמכה של משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה הצגנו את פעילות בית הספר בתחום חשוב זה.

הועדה התרשמה מחזון הקיימות בתפיסה הבית ספרית, מפיתוח החשיבה ושיתופי הפעולה בנושא. ניכר כי אנו בוחרות בעשיה סביב נושאים אקולוגיים ערכיים, בעלי השפעה על הסביבה.

חברי הועדה ציינו כי תהליכי הלמידה המתקיימים משלבים פתרון בעיות, התנסות והעמקה של ילדות וילדי בית הספר בתחום זה. שיתוף מועצת נבון וההנהגה הירוקה מצויינים ונמשיך לקיימם ולקדמם.

המיזמים בבית הספר מתחברים לתפיסה הרשותית של הרצליה כעיר ירוקה המקדמת פעילות ללא חד פעמי, שימוש בפלסטיק ובלונים.

בית הספר חלוץ בעיר הרצליה בתחום ומהווה השראה ודוגמא לבתי ספר אחרים והועדה המליצה כי בהמשך לפעילות נגיש את מועמדותנו להסכמה כבית ספר ירוק עד (ההסמכה הגבוהה ביותר הקיימת למוסדות חינוך).

ומה הלאה?

נמשיך להעמיק אתה פעילות שלנו בתחום זה, נפעל לצמצום הבזבוז, מחזור, שימוש חוזר וקיימות.

אני רוצה להודות למאיה שלום, אשר ריכזה תחום זה בשנה האחרונה והובילה את תהליך ההסמכה.

תוכלו לראות את הפעילות המתקיימת בבית הספר בנושא זה במצגת הנהדרת שהכינה מאיה בהמשך.

לחצו כאן כדי לקרוא את המכתב במלואו
המצגת שהצגנו בועדת ההסמכה
תודה לילדות וילדי הועדה הירוקה הבית ספרית
קבלת ההסמכה