שמחות לעדכן כי התחדשנו במרחב למידה חדש הנקרא דינמיקלאס.

דינמיקלאס הינו מרחב למידה אינטראקטיבי המשלב טכנולוגיה, חשיבה, תנועה ומשחק.

המערכת, מייצרת משטח למידה אינטראקטיבית על פני הרצפה. על גבי המשטח, מוקרנים תכני למידה מובנים במקצועות ליבה ובתכנים חברתיים בצורת משחקים שונים.

התלמידות והתלמידים יזוזו במרחב המשחק המגיב לתנועות הגוף באמצעות חיישני זיהוי תנועה.

המערכת מותקנת במסדרון הקומה השניה וזמינה לכלל הכיתות.

נאחל למידה מהנה ופוריה.