ביום חמישי פתחנו את יום הלימודים בשיח בנושא על סבלנות וכעס.

השאלות המרכזיות שליוו אותנו: מה קורה לי בשעת כעס? מה עוזר לי להתמודד בשעת כעס?

בשכבות הצעירות שוחחנו על כך באמצעות קריאת סיפור ובשכבות הבוגרות קיימנו מעגלי שיח בכיתות.

דיברנו על כך שלכולנו יש מצבים שמכעיסים אותנו, על איך הגוף מגיב במצבי כעס ומה נוכל לעשות על מנת להירגע. שוחחנו על איך אנחנו מתנהגים.ות בשעת כעס ואיך אפשר להתמודד עם עוצמת הכעס. שוחחנו גם על שימוש בטון ובמילים פוגעניות. חשבנו מתי זה קרה לנו? מתי כעסנו והתנהגו בצורה פוגענית ואיך יכולנו להתנהג באופן שונה?

הילדות והילדים כתבו את התשובות והתבקשו גם לשוחח עם הוריהם על מה יוכלו לעשות בשעת כעס.

ביום שישי פרשנו גליל נייר ארוך בכניסה לבית הספר עם הכותרת "סבלנות בנבון". לאורכו כתבו הילדות והילדים מה עוזר להתמודד בשעת כעס, קישטו וצבעו.

כך יחד נמשיך לשמור ולהקפיד על אוירה נעימה ושיח מכבד כלפי ובין כל באי בית הספר: תלמידות, תלמידים, צוות בית הספר והורים.