"חדוות הלמידה חיונית ללמידה כמו שנשימה חיונית לריצה" (סימון וייל)

מהם מפגשי הבחירה?

אחת מאבני הדרך המרכזיות של בית הספר היא מתן בחירה לתלמידות ותלמידי בית הספר מתוך הבנה כי בחירה תסייע ביצירה תהליכי למידה משמעותיים.

למידה משמעותית מתקיימת כאשר נעשית בחירה במה ללמוד לפי תחומי העניין שלנו, ומקצועות הלימוד בבית הספר אינם תמיד נותנים מענה מגוון מספיק. במקום בו מתקיימת בחירה מתחזקת תחושת הערך והמסוגלות, מתחזקת תחושת ההצלחה והמימוש האישי וגדלה האהבה לתהליך הלמידה.

אנו מקדישות שעתיים של מפגשי בחירה בחלוקה ל-3 קבוצות: שכבת א', שכבות ב'-ג' ושכבות ד'-ו'. המפגשים מתקיימים בימי שני בשעה הראשונה והשניה של היום.

המפגשים עצמם מתקיימים בקבוצות רב-גילאיות, מלבד בשכבה א' שזו התנסותם הראשונה והשכבה מתערבבת בינה לבין עצמה. שכבות ב'-ג' עוברות יחד את המפגשים וכך גם שכבות ד'-ו'. הלמידה הרב גילאית חשובה ומאפשרת הכרות ופתיחות לקשרים חברתיים חדשים מחוץ לכיתת האם.

המפגשים שאנו מציעות הינם מתחומי העניין של צוות בית הספר. השונות והגיוון של שיעורים אלו הינם העשרה לתוכנית הליבה של משרד החינוך.

אל הצוות הצטרפו בסבב זה 4 הורים מתנדבים: הילה קרן, סיון גבעוני, עמית פרבר ושמרית שירן. תודה גדולה על העשרה, התוכן, הנכונות והעניין שהוספתם למפגשי הבחירה שלנו.

כל תלמיד ותלמידה בחרו 4 מתוך האפשרויות שהוצעו ומתוכם קיבלו שני מפגשים בודדים או מפגש כפול אחד. הסבב כולל 6 מפגשים ולאחריהם יערכו בחירות לסבב השני. בסה"כ נקיים השנה 3 סבבים של מפגשי בחירה.

מאחלות הנאה רבה ממפגשים אלו.

נושאי המפגשים שהצענו

לחצו על התמונה הרלוונטית כדי לראות את האפשרויות שהצענו.

תמונות מהמפגשים