בשנה זו אחת לחודש נקיים בבית הספר "שישי חברתי.

היום קיימנו יום זה לראשונה.

מטרת היום היא לחזק ולחדש את הקשרים בכיתה ובנוסף לעסוק בערכים חברתיים שונים כחלק מהפעילות לחיזוק האקלים המיטבי בבית הספר.

את היום מלוות מחנכות הכיתה ולאורך היום היום קיימנו בבית הספר שיעורים שונים העוסקים בשונות וקבלת האחר, מנהיגות ואקלים חברתי.

גם ההפסקה היא חלק מיום זה ובה שיחקו התלמידות והתלמידים בקבוצות חברתיות שנקבעו מראש על ידי מחנכת הכיתה.

תודה ליועצות בית הספר, טל בן טוב וכליל פרידמן, על ארגון היום ותכניו.