ביום שישי 16.12.22 קיימנו שישי חברתי שני בבית הספר.

במסגרתו, קיימנו בכיתה תהליך חברתי-לימודי במטרה לבנות יחד עם תלמידות ותלמידי הכיתות את האמנה הכיתתית.

בשכבות השונות קיימו המחנכות שיח ופעילויות שונות העוסקים בצרכים ובערכים אשר חשובים לילדות וילדי הכיתה ושהיו רוצים שיהיו מרכזיים בהווי הכיתתי.

בעקבות כך, התקיים שיח כיתתי על הדרך שבה יידרשו לפעול כדי לקדם את הערכים אשר חשובים להם.

לאחר הכתיבה, כלל תלמידות ותלמידי הכיתה חתמו יחד עם המחנכת, על האמנה הכיתתית אשר נתלתה בכיתה.

בנוסף, לכבוד יום המשחק בינלאומי, קיימנו שעה של משחקי קופסא/משחקי חברה והתקיימו פעילויות חברתיות בזמן ההפסקה.

אנו שמחות על כי פעילות שיש חברתי אהודה כל כך על ילדות וילדי בית הספר ואנו מרגישות את תוצאותיה ואת השפעותיה הטובות.

תודה לטל בן טוב וכליל פרידמן היועצות, על ארגון יום זה.

תודה למחנכות הכיתות על הובלת התהליך החשוב בכיתה.