קצת על סבב הבחירה השני של מפגשי הבחירה.

אנו כאמור מקדישות שעתיים של מפגשי בחירה בחלוקה ל-3 קבוצות: שכבת א', שכבות ב'-ג' ושכבות ד'-ו'. המפגשים מתקיימים בימי שני בשעה הראשונה והשניה של היום.

המפגשים עצמם מתקיימים בקבוצות רב-גילאיות, מלבד בשכבה א' שזו התנסותם הראשונה והשכבה מתערבבת בינה לבין עצמה. שכבות ב'-ג' עוברות יחד את המפגשים וכך גם שכבות ד'-ו'. הלמידה הרב גילאית חשובה ומאפשרת הכרות ופתיחות לקשרים חברתיים חדשים מחוץ לכיתת האם.

המפגשים שאנו מציעות הינם מתחומי העניין של צוות בית הספר. השונות והגיוון של שיעורים אלו הינם העשרה לתוכנית הליבה של משרד החינוך.

אל הצוות הצטרפו בסבב זה 4 הורים מתנדבים: אפרת פרבר, שירה בנארי כהן, חלי כהן ורחלי יובל. תודה גדולה על העשרה, התוכן, הנכונות והעניין שהוספתם למפגשי הבחירה שלנו.

כל תלמיד ותלמידה בחרו 4 מתוך האפשרויות שהוצעו ומתוכם קיבלו שני מפגשים בודדים או מפגש כפול אחד. הסבב כולל 6 מפגשים עד ליציאה לחופשת פורים ולאחריהם יערכו בחירות לסבב השלישי לשנה זו.

מאחלות הנאה רבה ממפגשים אלו.

נושאי המפגשים שהצענו

לחצו על התמונה הרלוונטית כדי לראות את האפשרויות שהצענו.

תמונות מהמפגשים