השלב האחרון בתהליך מסע הלמידה, הוא שלב המשוב והרפלקציה מעמיתים והמורה.

מטרת שלב זה היא לבצע התבוננות פנימית ומחשבה מעמיקה על תהליך הלמידה במטרה לפתח את יכולת ההקשבה והתבוננות.

מסע הלמידה "חוק נבון" של שכבת ו' עסק במתן האפשרות להעלאת הצעות חוק שונות מגוונות לבית הספר ע"י תלמידות ותלמידי השכבה לאחר למידה מעמיקה על דמוקרטיה: מהו חוק, חוקה, כתיבת מכתב רשמי, שלבי החקיקה ועוד.

עם החזרה מחופשת הפסח, שכבת ו' הציגה את תהליכי הלמידה בפני פאנל הצוות המוביל של בית הספר, שלב זה נקרא- POL-Presentation of Learning. הצוות הקשיב להצעות החוק של תלמידי ותלמידות כיתות ו' ודן בהם. חלק מהחוקים הצליחו לעבור על הקריאה השלישית, חלקם נשלחו לתיקון וחלקם לא התקבלו עקב מגבלות שונות.

ולהלן החוקים שהתקבלו:

חוק משחק בכדור בהפסקה: עבר אופן חלקי. אושר שיעור כדור אחד בשבוע במגרש, מובנה במערכת ע"י מחנכות הכיתה.

חוק אפשרויות לשימוש במשחקים במהלך השיעור (למשל קוביה הונגרית): יתקיים פיילוט בשכבת ו' כדי לבחון האם המשחקים אינם מפריעים למהלך השיעורים באופן שוטף.

חוק הגעה בחולצות מקושקשות: החוק התקבל באופן חלקי ואושר לפעולה בימי שישי.

חוק עגלת קפה: מטרת החוק הייתה לפתוח קפיטריה בית ספרית קבועה. כיון שלא ניתן להעבירו הוחלט כי ייערך יום "עגלת קפה ונשנושים" בהובלת שכבת ו'.

חוק הצגת סרט בהפסקה באודיטוריום: החוק התקבל באופן חלקי משום שלא ניתן לקיים זאת באופן רציף. עם זאת יתקיים שבוע סרט ובו יוקנו סרטים בהפסקות להנאת תלמידי ותלמידות השכבות השונות במהלך חודש יוני.

חוק מופע כישרונות: החוק ביקש להעלות מופע כשרונות לקראת סוף השנה. החוק התקבל והתלמידות ליר ויעל מכיתה ו' לירון יהיו אחריות על ארגון המופע.

חוק שימוש באוזניות במהלך תרגול בשיעורים: החוק ביקש לאפשר לתלמידים ותלמידות לשמוע מוזיקה מהטלפון האישי במהלך תרגול בשיעורים. בשלב זה הוחלט לקיים פיילוט בשיעורי חשבון בשכבת ו' כדי לבחון האם ניתן להרחיבו.

חוק מחשבון בשיעורי חשבון: החוק ביקש לאפשר שימוש במחשבונים במהלך שיעורי החשבון כדי לסייע בפתרון תרגילים. החוק עבר באופן חלקי, תינתן האפשרות לבדיקה עצמית של תרגול על ידי מחשבון לאחר פתרון תרגילים.

תודה גדולה לילדי שכבת ו' על עבודה מאומצת, מלאה ביצירתיות ומחשבה לאורך המחצית כולה בתהליך המסע.